Anlaşma/Uzlaşma Görüşmeleri

Avukatlık Kanunu m.35/A kapsamında uzlaşma belgesi düzenlenmesi : Büromuzda, dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla,
müvekkillerimizle birlikte karşı taraf uzlaşmaya davet edilebilmekte yahut müvekkilimizin istek ve talimatı doğrultusunda kendisine iletilen uzlaşma tekliflerini değerlendirilmekte, görüşmelere katılım sağlanabilmektedir. Görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanır ise hukuken geçerli ve uyuşmazlığı çözmeye elverişli belgeler düzenlenmekte ve imza altına alınmaktadır.

CMK m.253 ve m.254 kapsamında uzlaşma : Müvekkillerimizi, sıfatına göre (şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi) tarafı olduğu CMK m.253 kapsamında yürütülmekte olan uzlaşma görüşmelerinde temsil etmekteyiz.