Müvekkillerin karşılaştıkları hukuki ihtilaflar davadan / takipten önce veya sonra, hukuka ve müvekkil yararına en uygun biçimde anlaşmayla/uzlaşmayla sonuçlandırılması amacıyla, karşı tarafla görüşmeler, toplantılar yapılması ve bu suretle bir uzlaşma zemini oluşturarak ihtilafın sulhen sona erdirilmesi sağlanmaktadır.