Av. Zümbül Nur Ezikoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk fakültesinden 2017 yılında mezun olmuş ve 2018 yılında avukatlık ruhsatını alarak avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine başlamış olanEzikoğlu, halen Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Mali Hukuk alanında yüksek lisans tez çalışmasına devam etmektedir. Ezikoğlu, kamulaştırma hukuku, gayrimenkul hukuku, icra ve iflas hukuku, fikri mülkiyet hukuku, vergi hukuku, idare hukuku  özel hukuk alanlarında avukatlık hizmeti vermektedir.

Ezikoğlu 2023 yılında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının resmi siciline kaydolmaya hak kazanıp aktif olarak arabuluculuk yapmaktadır.  İş hukuku ve ticaret hukuku alanlarında uzmanlık eğitimlerini tamamlayan Ezikoğlu, bu alanlarda uzman arabulucu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aynı zamanda Ezikoğlu, marka vekili sıfatıyla müvekkillerini Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde de temsil etmektedir.