Koruma Sağlayıcı Hizmetler

Danışmanlık ve Sözleşme Hizmetleri

Günlük hayatta karşılaşılan ve hukuki yardım gerektiren konularda müvekkillerimizin haklarını korumak açısından öncelikle önleyici hukuka yani hukuki danışmanlık hizmetleri kategorisinde hizmetler sunuyoruz.

Arabuluculuk Hizmetleri

Görüşme ve Müzakere Yoluyla Çözüme Destek

Büromuzun kurucu ortakları Arabulucu Siciline kayıtlı olup aktif olarak arabuluculuk yapmaktadır. Bununla birlikte uygulamadaki deneyimleri ile müvekkillerini temsilen görüşmelere katılmaktadır.

İcra ve İflas Takibi

Profesyonel ve Detaycı

Şahsi ve ticari ilişkilerden kaynaklanabilecek icra ve iflas takiplerinin en etkin biçimde çözümlenmesi için yakın takip sağlanmaktadır.

Davalar

Hukuk ile Çözülebilecek Tüm Durumlar

Müvekkillerimizin şahsi veya ticari ilişkilerinden kaynaklanan açılmış veya açılacak davalar takip edilmekte sonuçlandırılması sağlanmaktadır.