Danışmanlık

Günlük hayatta karşılaşılan ve hukuki yardım gerektiren konularda müvekkillerimizin haklarını korumak açısından öncelikle önleyici hukuka yani hukuki danışmanlık hizmetlerine ağırlık vermekteyiz. Henüz bir hukuki ihtilaf doğmamışken müvekkillerin ihtiyaçları tespit edilerek, ihtilaflar dava veya icra takibi aşamasına gelmeden önleyici tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda Ticaret hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku gibi konularda sürekli danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Danışmanlık hizmeti kapsamında, iş sahibine uzun vadeli iş stratejilerinin planlanması ve günlük operasyonları hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Danışmanlık hizmeti sağlanırken, yapılacak iş ve işlemlerin iç hukukumuza uygunluğu irdelenerek, iş sahibine olası riskler ve bu risklerin en aza indirilmesi hususunda yol gösterici fikirler verilmektedir.