Müvekkillerimize, marka tescil başvurularının yapılması ve sonuçlandırılması, marka araştırmalarının yapılması ve marka tescil stratejilerinin belirlenmesi, üçüncü kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması, itirazlara cevap verilmesi, Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı itirazlarda bulunulması, marka tescillerinin yenilenmesi başta olmak üzere marka haklarının korunması kapsamında, idari ve adli süreçlerde vekillik hizmeti verilmektedir.