Sözleşmeler

Müvekkillerimizin karşılaşabileceği hukuki riskleri en aza indirmek yahut ortadan kaldırmak maksadıyla sözleşmelerin hazırlanması ve halihazırda mevcut olan sözleşmelerin hukuka uygunluğunun sağlanması konusunda gerekli tüm hukuki yardımı sağlamaktayız. Hukuki ilişkinin niteliğine uygun olarak sözleşmeler hazırlanmakta ya da incelenmektedir. Böylelikle tarafların hak ve yükümlülükleri açık olarak belirlenmekte, sözleşmelerin ifa süreçleri takip edilmektedir.