Av. Zeynep Satılmış İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk fakültesinden 2017 yılında mezun olmuş ve 2018 yılında avukatlık ruhsatını alarak avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimine başlamış olan Satılmış, halen Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk alanında yüksek lisans tez çalışmasına devam etmektedir. Satılmış, iş hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, sigorta hukuku ve milletlerarası özel hukuk alanlarında avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Satılmış 2023 yılında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının resmi siciline kaydolmaya hak kazanıp aktif olarak arabuluculuk yapmaktadır.  İş hukuku ve ticaret hukuku alanlarında uzmanlık eğitimlerini tamamlayan Satılmış, bu alanlarda uzman arabulucu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.