İHTİYARİ ARABULUCULUK

Dava açılmadan önce ya da dava açıldıktan sonra, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde, ihtiyari olarak arabuluculuk yoluna başvurulmuş ise, bu süreçte müvekkillerimize vekillik hizmeti sunmaktayız.

Aynı zamanda büromuz bünyesinde, uzmanlık eğitimlerini tamamlamış, sicile kayıtlı arabulucular tarafından ihtiyari arabuluculuk sürecinde arabuluculuk hizmeti de verilmektedir.